Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách....

 

 Thủ tục: Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ.

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Trong thời hạn 42 ngày (theo quy định là 60 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm lập báo cáo về tài sản (trong đó mô tả cụ thể thông tin về tài sản và chi phí tạo lập tài sản) kèm theo các hồ sơ có liên quan, gửi cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các đồng sở hữu khác. Trường hợp tại Hợp đồng quy định tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ được nhận giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thì tổ chức, cá nhân chủ trì lập 01 bộ Hồ sơ đề nghị giao tài sản gửi cho các đồng sở hữu đồng thời với báo cáo về tài sản.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-   Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

-   Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân chủ trì, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng khoa học và công nghệ quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì. Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

-  Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện:

Nộp hô sơ trực tiêp hoặc gưi qua đương bưu điên.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ:

-  Văn bản đề nghị giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng tài sản của tổ chức chủ trì: 01 bản chính;

-  Phương án nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu để tiếp tục phát huy, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (sau đây gọi là phương án phát triển, thương mại hóa kết quả) theo Mầu do Bộ Tài chính ban hành: 01 bản chính;

-  Biên bản đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ của Hội đồng: 01 bản sao;

-  Hợp đồng khoa học và công nghệ: 01 bản sao;

-   Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt: 01 bản sao;

-  Các tài liệu có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao

b)   Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

-  Bước 1. Trong thời hạn 42 ngày (theo quy định là 60 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt

-  Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân chủ trì

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Cơ quan thực hiện:

-    Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ.

-   Cơ quan co thâm quyên quyêt đinh: người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng khoa học và công nghệ.

-  Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

Kết quả thực hiện:

Quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền.

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

Nghị dịnh số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/06/2021 Lượt xem : 145
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết