Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

3.Cấp lại mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dịch vụ công trực tuyến mức 4)

 

 Thủ tục: Cấp lại mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Trình tự thực hiện:

a.     Nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính

Bước 1: Khi giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất, bị rách, nát, hỏng hoặc các chỉ tiêu trên giấy chứng nhận thay đổi, đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi công văn đề nghị với cơ quan tài chính  nơi cấp mã số để được cấp lại giấy chứng nhận mã số.

Bước 2: Hồ sơ chuyển về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum.

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính).

Bước 3: Cán bộ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo qui định thì điện báo hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Sở Tài chính thực hiện cấp Mã số quan hệ với ngân sách cho đơn vị.

b.    Nộp hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến

Bước 1. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nộp hồ sơ tại dịch vụ công trực tuyến cấp mã số theo địa chỉ: https://mstt.mof.gov.vn

 

Bước 2. Sở Tài chính tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số.

- Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận giải quyết;

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo qui định thì liên hệ với đơn vị qua điện thoại hoặc email đề nghị đơn vị bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Cấp mã số và trả kết quả trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số

Cách thức thực hiện:


1. Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 của Bộ Tài chính: http://mstt.mof.gov.vn.

2. Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

- Nếu đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính thì thời hạn cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số đơn vị quan hệ ngân sách điện tử cho đơn vị (lần đầu hoặc cấp lại) là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Nếu đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách thì thời hạn cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận mã số đơn vị quan hệ ngân sách điện tử cho đơn vị là 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối với hồ sơ không hợp lệ vẫn tiếp nhận và thời gian bổ sung hồ sơ trong 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

- Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

Cơ quan thực hiện:

Sở Tài chính

Kết quả

Giấy chứng nhận

Lệ phí (nếu có):

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (mẫu số 06-MSNS-BTC Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015)

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ;

- Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ;

- Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/10/2015 Lượt xem : 1053
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Website liên Kết