Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

14.Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện ...

 

Thủ tục: Quá trình đề xuất xử lý vốn và tài sản của các công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum.

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính)

Bước 2: Công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả cho Doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ hành chính).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị về mua, bán tài sản của công ty TNHH Một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh

Kết quả:

Văn bản trả lời. 

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính;

 

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 13/10/2015 Lượt xem : 654
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết