Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

19.Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩn quyền của UBND tỉnh

 

 Thủ tục: Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩn quyền của UBND tỉnh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các đơn vị quản lý thủy nông lập hồ sơ kinh phí cấp bù thủy lợi phí nộp hai (02) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Sở Tài chính thực hiện thẩm tra và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 4: Đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Bảng kê diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước;

+ Biểu tổng hợp dự toán kinh phí miễn thuỷ lợi phí;

+ Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù do miễn thu thủy lợi phí;

+ Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước của đơn vị quản lý thuỷ nông với các đối tượng dùng nước;

+ Biên bản nghiệm thu diện tích tưới nước, tiêu nước;

+ Biên bản thanh lý hợp đồng tưới nước, tiêu nước và cấp nước;

+ Biên bản nghiệm thu diện tích từng đợt tưới,

+ Biên bản nghiệm thu cuối vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước.

+ Bảng kê tổng hợp kinh phí đề nghị cấp bù thuỷ lợi phí được miễn theo từng biện pháp tưới;

+ Tờ trình xin quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Đã cắt giảm 30% thời gian).

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức, doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Kết quả:

Quyết định hành chính

Phí, Lệ phí (nếu có):

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không.

Yêu cầu, điều kiện:

Không.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ.

- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ.

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 30/03/2020 Lượt xem : 71
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết