Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Giá cả thị trường
    Đăng Nhập
GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Bảng giá đất định kỳ 05 năm(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

 

Quyết định  số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành bảng giá đất định kỳ 05năm(2020-2024) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

2. Bảng giá đất đô thị

3. Bảng giá đất nông thôn

4. Bảng giá đất nông nghiệp

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 03/01/2020 Lượt xem : 6023
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết