Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
HỌC TẬP & LÀM THEO TƯ TƯỞNG

Kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM

 Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 01/06/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “về triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2021; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triên nhanh và bền vững”;

Chi ủy, Chi bộ Sở Tài chính xây dựng Ke hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 cụ thể như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 16/06/2021 Lượt xem : 320
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Website liên Kết