2:35 CH | 11/05/2017

 Thời gian qua, công tác xây dựng, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực, quan trọng. Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt được nhiều kết quả; công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo….

3:57 CH | 14/12/2016

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm
- Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức là “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
- Theo Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức là:

3:55 CH | 14/12/2016

 Thực hiện Kế hoạch số 03/ KH-CB ngày 20/01/2016 của Chi bộ Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2016. Được sự phân công của Chi bộ Sở Tài chính , Tổ đảng tổ 1 viết chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Tăng cường công tác dân vận của Đảng; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cải cách thủ tục hành chính".

4:14 CH | 09/12/2016

 

2:20 CH | 17/11/2016

 Thực hiện Kế hoạch số 03 KH-CB, 20/01/2016 về việc sinh hoạt chuyên đề 2016, Tổ đảng tổ 3 viết chuyên đề: Xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất chi bộ cơ quan.

9:28 SA | 20/06/2016

 Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/CB ngày 20/01/2016 của Chi bộ Sở Tài chính về sinh hoạt chuyên đề năm 2016; trong đó giao Tổ đảng tổ 2 thực hiện báo cáo chuyên đề 2 (Quý 2) về làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới tại kỳ họp chi bộ tháng 6/2016.

8:51 SA | 11/04/2016

  Căn cứ hướng dẫn số 01-HD/BPGV, ngày 02/02/2016 của Bộ phận giúp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mịnh của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

Căn cứ hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 16/02/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

Chi bộ Sở Tài Chính xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung sau :

8:44 SA | 23/03/2016

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay

9:08 SA | 02/11/2015

Trung thực là là một phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm; giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người. Đối lập với trung thực là giả dối. Trong quan hệ giữa người với người, Hồ Chí Minh coi trung thực là nói đi đôi với làm. Trong bài giảng “Tư cách một người cách mệnh”, Người viết:… “Nói thì phải làm”

 

3:30 CH | 03/08/2015

 Thực hiện Chỉ thị số 03/CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch trong năm 2015, Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên tập trung vào các nội dung sau: Trung thực, trách nhiệm với nhân dân; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết