Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Chi đoàn Sở Tài chính chào mừng Đại hội Chi bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ năm 2020-2025

 Nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017–2022; Tích cực thi đua sôi nổi của tuổi trẻ, bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 

Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tài chính đã triển khai tốt các phần việc cho đoàn viên thanh niên để phối hợp chuẩn bị chào mừng Đại hội Chi bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ năm 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: cử đoàn viên thanh niên tham gia chuẩn bị phục vụ Đại hội Chi bộ Sở Tài chính; tổ chức lao động tại cơ quan, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, hội trường Sở Tài chính; trang trí, treo khẩu hiệu để phục vụ Đại hội Chi bộ Sở Tài chính lần thứ X, nhiệm kỳ năm 2020-2025; cử đoàn viên tham gia các hoạt động tại xã kết nghĩa Đăk Nên như: giúp đỡ thanh niên yếu thế, tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, các hoạt động bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên nông thôn,...

 

Qua đó, đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Đồng thời, chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ được giao, là đội dự bị tin cậy của Đảng, của nhân dân./.

 

NTU-GCS

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 10/03/2020 Lượt xem : 350
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Website liên Kết