Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Chi đoàn Sở Tài chính tham gia trồng thông ba lá tạo cảnh quan tuyến đường tránh đèo Măng Đen

 Thực hiện Công Văn số 08-CV/ĐTN ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triệu tập đoàn viên tham gia trồng thông ba lá tạo cảnh quan tuyến đường tránh đèo Măng Đen tại Ngã ba Đèo Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; ngày 15 tháng 9 năm 2020, đoàn viên thanh thiên Chi đoàn Sở Tài chỉnh đã tích cực tham gia hoạt động trồng Thông ba lá tạo cảnh quan tuyến đường tránh Đèo Măng Đen theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh Ủy do Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức.

 

 Hoạt động trồng Thông ba lá lần này đã tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên Sở Tài chính có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đoàn viên thuộc Chi đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc khác trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn, với Đảng và đất nước, tạo môi trường cho Đoàn viên thanh niên rèn luyện, phát triển và trưởng thành, đồng thời tăng tính đoàn kết giữa các đoàn viên với các chi đoàn khác. Chiến dịch hoạt động thành công tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa nhân văn, góp phần tạo nên cảnh quan cho tuyến đường nói riêng và thị trấn Măng Đen nói chung, giúp cho thị trấn phát triển về nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

 

 

 

 

 

 

DSN-DN

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 17/09/2020 Lượt xem : 919
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết