Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

chương trình Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

 Ngày 11/12/2020, Chi bộ Sở Tài chính tổ chức chương trình Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.

Đồng chí U Thị Thanh - Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Văn Trung - Phó Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở đã thông qua Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ Sở Tài chính năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; trong đó, đánh giá toàn diện các mặt công tác, hoạt động của Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Chi bộ và các đoàn thể hoạt động nhằm đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của đồng chí Nguyễn Văn Bến- Ủy viên Ban thường vụ- Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối để giúp chi bộ Sở Tài chính hoàn thiện công tác lãnh đạo, điều hành các mặt hoạt động của Chi bộ và các đoàn thể trong cơ quan được tốt hơn.

 

Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên chi bộ Sở Tài chính năm 2020. Theo đó, kết quả phân loại đảng viên năm 2020, chi bộ Sở Tài chính có 06/28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 22/28 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên hoàn thành nhiệm và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, 100% đảng viên thống nhất xếp loại Chi bộ Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

          Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực tham luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ để góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp thẩm quyền giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo./.


Một số hình ảnh về Hội nghị

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 16/12/2020 Lượt xem : 422
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
Website liên Kết