Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Chi đoàn Sở Tài chính tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu NQ ĐH XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 15/9/2021, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”. Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và 67 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;  cuộc thi tuần diễn ra trong 05 tuần từ ngày 15/9/2021 đến ngày 24/10/2021.

Hưởng ứng cuộc thi, Chi đoàn Sở Tài chính đã triển khai cho 100% Đoàn viên chi đoàn tham gia thi trực tuyến hàng tuần trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”, đoàn viên Chi đoàn Sở Tài chính đã chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng.


Các đoàn viên chi đoàn Sở Tài chính tham gia cuộc thi

 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” là một trong những phương thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống, đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên cả nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 03/10/2021 Lượt xem : 518
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết