Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
1:34 CH | 19/04/2016

  1. Khái niệm về trách nhiệm:
Trách nhiệm là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình. Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong các mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. Đó là trách nhiệm thành viên của mỗi người trong quan hệ gia đình; trong cộng đồng, tổ chức, xã hội; trách nhiệm công dân trong quan hệ với đất nước; trách nhiệm phục vụ nhân dân, là công bộc của dân, của cán bộ, công chức…

1:34 CH | 19/04/2016

  1. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Ai cũng có trách nhiệm, bởi mỗi người đều có một vị trí nhất định trong các mối quan hệ xã hội, như gia đình, dòng họ, địa phương, tập thể, tổ chức chính trị - xã hội, công dân của một nước, thành viên của cộng đồng dân tộc và rộng nhất là của nhân loại… Trong các mối quan hệ đó, trách nhiệm được hình thành trên cơ sở những quy định của luật pháp, quy chế, thỏa thuận của tập thể, tổ chức, địa phương… Trách nhiệm còn được hình thành do dư luận xã hội và bị chi phối bởi dư luận xã hội.

1:32 CH | 19/04/2016

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức đối với Tổ quốc, đối với nhân dân bắt từ nguyên lý: “Nước lấy dân làm gốc”, “sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành”, “nhân dân là người làm ra lịch sử"

3:11 CH | 15/04/2016

Thực hiện Quyết định số 122 QĐ/ĐTN ngày 14/3/2016 của Ban chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh về giải thể chi đoàn Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum; Đoàn viên còn trong độ tuổi đoàn đề nghị chi đoàn chuyển sinh hoạt đoàn lên Đoàn khối để Đoàn khối chuyển về sinh hoạt ghép tại chi đoàn Sở Tài chính.

3:02 CH | 15/04/2016

Cùng với tuổi trẻ trong tỉnh đang ra sức đẩy mạnh các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016, thời gian vừa qua, tuổi trẻ Chi đoàn Sở Tài chính Kon Tum đã tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực, trên nhiều lĩnh vực. Với vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Chi đoàn Sở Tài chính Kon Tum đã thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2016 như:

2:48 CH | 15/04/2016

Thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên năm 2016, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), ngày 25/3/2016, Chi đoàn Sở tài chính tỉnh Kon Tum tổ chức tọa đàm, với nội dung 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016.

Trang 6 trong 6Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết