Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
10:14 CH | 02/02/2023

Quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 663-TB/TU ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy_theo CV số 244/UBND-NC ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

3:17 CH | 06/01/2023

Thực hiện Công văn số 966-CV/ĐUK ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 22/12/2022, Chi bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính và Qũy phát triển đất tỉnh. 

11:00 CH | 22/12/2022

Tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công an_theo VB số 4267/BCĐ-NC ngày 16/12/2022 của Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TD BVANTQ tỉnh

Chi tiết tại đây

Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 tại đây

10:16 CH | 14/12/2022

 Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ_theo CV số 4070/UBND-NC ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 tại đây

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tại đây

 

10:06 CH | 14/12/2022

 Chi tiết tại đây

5:07 CH | 13/12/2022

Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng_theo CV 4080/UBND-KGVX ngày 01/12/2022 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

3:20 CH | 05/12/2022

 Chi tiết tại đây

3:19 CH | 05/12/2022

 Chi tiết tại đây

NQ 23 của BCT tại đây

3:11 CH | 05/12/2022

Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định của Pháp Lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Chi tiết tại đây

3:10 CH | 05/12/2022

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chi tiết tại đây

Trang 1 trong 9Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Website liên Kết