Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
2:01 CH | 12/06/2020

 

3:19 CH | 15/11/2019

 

2:07 CH | 08/03/2019

 

7:01 SA | 22/11/2018

 

3:21 CH | 08/11/2018

 

2:13 CH | 23/05/2018

 

1:44 CH | 23/01/2018

 

4:17 CH | 29/11/2017

 

7:21 SA | 27/10/2017

 

2:34 CH | 19/10/2017

 Thực hiện Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Thực hiện công văn số 863/STP-PBGDPL, ngày 04/10/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2017.

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Website liên Kết