Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
8:32 SA | 26/07/2021

 Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2:15 CH | 16/06/2021

Thực hiện Công văn số 175/STP-PBGDPL ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum V/v Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 tại cơ quan, như sau:

9:28 SA | 01/06/2021

 Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2021 (Kế hoạch số 508/KH-HĐPHPBGDPL, ngày 08/02/2021).

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, tại cơ quan như sau:

4:04 CH | 18/03/2021


Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 139/STP-PBGDPL, ngày 27/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum V/v hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2021.

Sở Tài chính triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý I năm 2021 tại cơ quan.

2:01 CH | 12/06/2020

 

3:19 CH | 15/11/2019

 

2:07 CH | 08/03/2019

 

7:01 SA | 22/11/2018

 

3:21 CH | 08/11/2018

 

2:13 CH | 23/05/2018

 

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
Website liên Kết