Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2021 của Sở Tài chính


Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 139/STP-PBGDPL, ngày 27/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum V/v hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2021.

Sở Tài chính triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quý I năm 2021 tại cơ quan.

file:FileID=9947
Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 18/03/2021 Lượt xem : 110
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
Website liên Kết