Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 của Sở Tài chính

 Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2021 (Kế hoạch số 508/KH-HĐPHPBGDPL, ngày 08/02/2021).

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, tại cơ quan như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 01/06/2021 Lượt xem : 452
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Website liên Kết