Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Báo cáo công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Công văn số 175/STP-PBGDPL ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum V/v Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 tại cơ quan, như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 16/06/2021 Lượt xem : 682
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Website liên Kết