Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Phổ biến, thông tin, tuyên truyền bộ quy tắc sử dụng mạng xã hội

 Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 26/07/2021 Lượt xem : 719
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết