Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Báo cáo công tác cải cách hành chính Nhà nước của Sở Tài chính quý III năm 2021

 Căn cứ Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số4765/KH-STC ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 2021;

Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum Hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021.

Sở Tài chính Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III năm 2021, như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 16/09/2021 Lượt xem : 1180
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Kon Tum Online
Viet-Lao
VBPL_KonTum
Website liên Kết