Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Phổ biến pháp luật
    Đăng Nhập
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP

 Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ_theo CV số 4070/UBND-NC ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh

Chi tiết tại đây

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 tại đây

Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tại đây

 

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/12/2022 Lượt xem : 952
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Kon Tum Online
Viet-Lao
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
Website liên Kết