Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 tại cơ quan, như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 24/06/2021 Lượt xem : 116
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết