Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tài chính năm 2021

 Thực hiện Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2021 tại cơ quan, như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 24/06/2021 Lượt xem : 112
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
Website liên Kết