Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Quy hoạch - Kế hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Tài chính

 Thực hiện Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) năm 2021 tại cơ quan, cụ thể như sau:

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 24/06/2021 Lượt xem : 120
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VNN speedtest
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết