Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN

Chỉ thị 05-CT/TU tăng cường lãnh đạo công tác QL, sử dụng phương tiện, tài sản NN trên địa bàn tỉnh

 

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 23/03/2016 Lượt xem : 774
Quay Về

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
Website liên Kết