Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
VĂN PHÒNG

TTLT 220/2015/TTLT-BTC-BNV HD chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TC, phòng TCKH

 

 Tải về tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 01/04/2016 Lượt xem : 1135
Quay Về

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết