Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Triển khai thực hiệnNĐCP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức ...

 Ngày 06/4/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2016/NĐ-CP về “Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập”. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2016.

 Sở Tài chính đề nghị các đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 04/07/2016 Lượt xem : 594
Quay Về

Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết