Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

QĐ số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng KTNN về ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

 

 Tải về Quyết định tại đây

Tải về Hệ thống mẫu biểu tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/12/2016 Lượt xem : 420
Quay Về

LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết