Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT

 Thông tư liên tịch số 119/2002/TT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã được ban hành từ năm 2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003 hiện đang chồng chéo với quy định tại Thông tư liên tịch số 5T/2015/TTLT-BYT-BNV ngàỵ 11/12/2015 cua Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 15/06/2021 Lượt xem : 267
Quay Về

VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Website liên Kết