Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Thông tư quy định phí, lệ phí hàng hải

 Căn cứ Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 21/06/2021 Lượt xem : 271
Quay Về

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết