Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/TT-BTC

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28 thang 12 năm 2018 cua Bộ Tài chính hướng dẫn nộp báo cáo tài chính Nhà nước.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 22/06/2021 Lượt xem : 533
Quay Về

Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết