Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn vị trí việc làm.....

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành tài chính và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 25/06/2021 Lượt xem : 246
Quay Về

VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết