Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Nghị định 65/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ

Ngày 30 tháng 6 năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 09/07/2021 Lượt xem : 298
Quay Về

Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết