Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư 53/2021/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2021 của Bộ Tài chính

Ngày 06 tháng 07 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  53/2021/TT-BTC Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 08 năm 2021.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 15/07/2021 Lượt xem : 309
Quay Về

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
Website liên Kết