Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư hướng dẫn nội dung chi mức chi hđ kiểm định CL giáo dục và công nhận đạt chuẩn QG

 Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thông tư số 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạy động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 25/07/2021 Lượt xem : 301
Quay Về

Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết