Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thông tư 56/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 07 năm 2021 của Bộ Tài chính

Ngày 12 tháng 07 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số  56/2021/TT-BTC Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 28/07/2021 Lượt xem : 287
Quay Về

LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết