Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG TIN DỰ ÁN - ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu gói thầu Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng từ năm 1996 đến năm 2003 của Sở TC

 

Tên gói thầu

Chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng từ năm 1996 đến năm 2003 của  Sở Tài chính tỉnh tỉnh Kon Tum.

Giá gói thầu

849 969 000 đ

Nguồn vốn

Nguồn chi khác, ngân sách tỉnh năm 2018.

Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT

Số 796/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

Chủ đầu tư, bên mời thầu

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 02603.86862.344/02603.862.344)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức đấu  thầu

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Từ tháng 8/2018

Loại hợp đồng

Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 ngày

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 01/08/2018 Lượt xem : 1348
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VNN speedtest
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết