Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vật chứng vụ án bị tịch thu

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ - UBND ngày 30/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản vật chứng vụ án bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ - STC ngày 23/03/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản vật chứng vụ án bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, để tổ chức đấu giá lô 02 lô tài sản vật chứng vụ án, Cụ thể:

- Lô 1: 01 xe máy cày (máy kéo); 04 xe mô tô, xe máy các loại; 28 chiếc điện thoại các loại; 01 máy tính cầm tay; 01 hộp mực dấu; 01 máy tính để bàn; 03 cái USB; 01 máy in; 01 màn hình máy tính; 02 cưa lốc; 01 máy tính xách tay. Giá khởi điểm: 12.850.000 đồng (Mười hai triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng);

- Lô 2: 7.104kg mủ cao su đông khô. Giá khởi điểm: 54.226.000 đồng (Năm mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố (Kèm danh sách đấu giá viên).

- Có trên 5 năm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá tài sản gửi về Sở Tài chính (Phòng Quản lý giá và Công sản), Địa chỉ: Số 92 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 07/04/2020.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính hoặc số điện thoại: 0260.3864480./.

Toàn văn thông báo tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 03/04/2020 Lượt xem : 2254
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Kon Tum Online
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết