Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dự vào cộng đồng.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 15/06/2021 Lượt xem : 249
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
Website liên Kết