Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Thông tư quy định phí, lệ phí hàng hải

 Căn cứ Luật Phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC.

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 21/06/2021 Lượt xem : 273
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết