Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG TIN DỰ ÁN - ĐẤU THẦU

QĐ Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khảo sát và xây dựng....

 QĐ_Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum của Sở Tài chính

 Chi tiết tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 16/11/2021 Lượt xem : 978
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
VNN speedtest
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Website liên Kết