Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
THÔNG TIN DỰ ÁN - ĐẤU THẦU

Thông báo bán đấu giá 4,695m3 gỗ Sưa, Hương, Trắc, Giáng Hương và 11 xe mô tô đã qua sử dụng

  Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt tỉnh Kon Tum thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

           1.Tài sản bán đấu giá : 4,695m3 gỗ Sưa, Hương, Trắc, Giáng Hương (trong đó: 4,052m3 gỗ tròn, xẻ, gốc, rễ, cành ngọn cây Sưa; 0,541m3 gỗ Hương, Trắc; 0,102m3 gỗ Giáng hương)  và 11 xe mô tô đã qua sử dụng (được cắt, tháo rời bán phế liệu).

 
          2.Giá khởi điểm: 16.000.000.000đồng (Mười sáu tỷ đồng chẳn).
 
          3.Tiền đặt trước:  2.400.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẳn); tiền đặt trước (nộp đủ 01 lần) nộp vào tài khoản số : 3941.0.1065152.00000 của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.
 
          4.Tiền mua hồ sơ tham giađấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng chẳn).
 
        5.Thời gian đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước : Từ 8 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2017 đến 17 giờ 00 ngày 19/4/2017 (trong giờ hành chính ngày làm việc).
 
        6.Địa điểm đăng ký mua tài sản : Phòng Quản lý Giá – Công sản, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum - số 92 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
 
          7.Thời gian trưng bày và xem tài sản : Từ 8 giờ 00 ngày 17/4/2017 đến 17 giờ 00 ngày 18/4/2017.
         
          8. Địa điểm trưng bày tài sản: Tại kho Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
         
        9.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá : Vào lúc 8 giờ 30 ngày 24/4/2017 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum - số 639 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 
         10.Hình thức bán đấu giá : Đấu giá bằng bỏ phiếu kín, trực tiếp tại cuộc đấu giá, không quá 3 vòng đấu giá.
         
         11.Bước giá : 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn).
 

 

          Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Giá – Công sản, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum - số 92 Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, điện thoại số: 0603.864480 gặp đồng chí Hà.
 
 
 Chi tiết Thông báo tại đây
 
 Bảng niêm yết tại đây

 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 07/04/2017 Lượt xem : 928
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết