Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
    Đăng Nhập
THÔNG TIN DỰ ÁN - ĐẤU THẦU

TB bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP Kon Tum (đợt 12)

 

 Chi tiết thông báo tại đây

Tham khảo quy chế bán đấu giá đất tại đây

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 06/10/2017 Lượt xem : 663
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết