Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quyết toán NSNN năm 2015

 Với tỷ lệ 92,46% phiếu tán thành, chiều 19/6, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết về Quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015.

 

c19.6.tquaquyettoan nsachnn1.jpg

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội

Theo đó, QH quyết định: Tổng số thu cân đối NSNN năm 2015 là 1.291.342 tỷ đồng (một triệu, hai trăm chín mươi mốt nghìn, ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng (một triệu, năm trăm linh hai nghìn, một trăm tám mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016.

Bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm ba mươi lăm tỷ đồng), bằng 6,28% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: Vay trong nước 195.900 tỷ đồng (một trăm chín mươi lăm nghìn, chín trăm tỷ đồng); vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng (sáu mươi bảy nghìn, hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

Tại Nghị quyết, QH giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2015. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 506/BC-UBTCNS14 ngày 19/5/2017 của Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV về quyết toán NSNN năm 2015...

Ủy ban Thường vụ QH, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của QH, Đoàn đại biểu QH, đại biểu QH và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Quyết toán NSNN năm 2015.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách, năm 2015, hầu hết các khoản thu NSNN đều đạt và vượt dự toán, tuy nhiên chỉ còn 2 khoản không đạt là thu từ dầu thô (đạt 72,6% dự toán) và thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài- FDI (đạt 99% dự toán). Nguyên nhân là do, những khoản thu đó chịu tác động chủ yếu từ các yếu tố bên ngoài nên khó có thể dự báo chính xác. Bên cạnh đó, do giá dầu thô thanh toán năm 2015 giảm lớn so với giá dự toán (giá dự toán là 100 USD/thùng, thực tế bình quân cả năm là 56,2USD/thùng) dẫn đến thu từ dầu thô giảm 25.490 tỷ đồng so với dự toán.

UBTVQH cũng nhận định, công tác quản lý thu NSNN năm 2015 đã có nhiều tiến bộ hơn trước, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Song, tình trạng khai man, trốn thuế vẫn chưa được khắc phục triệt để, nợ đọng thuế còn lớn. Nguyên nhân do tình hình kinh tế năm 2015 diễn biến phức tạp, nhiều DN gặp khó khăn về tài chính, phải giải thể, phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động...

Báo cáo của UBTVQH cũng đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên. UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác quản lý thuế, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đặt ra lộ trình sớm đưa hóa đơn điện tử vào vận hành, nâng cao hiệu quả kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Đồng thời, cần nghiên cứu bổ sung quy định về hậu kiểm, tăng chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý thu thuế...

Về công tác lập dự toán thu NSNN ở một số địa phương, UBTVQH cho rằng, thực tế vẫn xảy ra tình trạng một số địa phương xây dựng dự toán thu còn thiếu tích cực, chưa bao quát hết nguồn thu trên địa bàn. Theo UBTVQH, nguyên nhân do chất lượng công tác dự báo còn hạn chế và tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra, nhiều mặt hàng xuất khẩu trên thị trường thế giới biến động bất thường nên một số khoản thu phát sinh đột xuất vào những tháng cuối năm nên khó dự báo chính xác.

Do đó, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng dự toán thu NSNN, đặc biệt cần nắm bắt, đánh giá đầy đủ các thông tin về sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm xây dựng dự toán thu NSNN đầy đủ, sát thực tế.

Theo http://www.mof.gov.vn.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 20/06/2017 Lượt xem : 68
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Thủ tục hành chính
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
Góp ý web
VBPL_CP
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết