Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum phát huy hơn nữa vai trò tham mưu trong quản lý, xử lý tài sản công

 Hưởng ứng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019),  nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công, ngày 26/8/2019, Sở Tài chính đã có Văn bản số 2451/STC-QLGCS tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; trong đó, tập trung một số vấn đề như sau:

 1. Tăng cường nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật nhà nước về hoạt động của địa phương thuộc phạm vi quản lý liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước sai mục đích, không đúng thẩm quyền.

 2. Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc bao gồm cả diện tích làm việc của các chức danh, diện tích sử dụng chung và diện tích chuyên dùng ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Khi lập thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập dự án phải lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính (đối với các cơ quan thuộc cấp tỉnh) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện (đối với các cơ quan thuộc cấp huyện, cấp xã) về định mức diện tích trụ sở làm việc, bao gồm: Diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, diện tích sử dụng chung và diện tích chuyên dùng trước khi báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt.

Khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển ra trụ sở mới, các đơn vị, địa phương phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý. Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác sử dụng (kể cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

3. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp luật; có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những trường hợp quản lý, sử dụng tài sản công kém hiệu quả, sai mục đích, lãng phí, bỏ trống không sử dụng. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép và đảm bảo theo đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

NTU-GCS

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 29/08/2019 Lượt xem : 155
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết