Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Kết quả và một số nhiệm vụ nhằm tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

 Để tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có nhiều Văn bản chỉ đạo thực hiện, như: Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013, Văn bản số 13496/BTC-ĐT ngày 09/10/2017, Văn bản số 4777/BTC-ĐT ngày 23/4/2019, Văn bản 638/UBND-HTKT ngày 22/3/2019 và Văn bản số 1658/UBND-HTKT ngày 02/7/2019.

 Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp Lãnh đạo, công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Sở Tài chính đã thường xuyên có văn bản hướng dẫn, đôn đốc, các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo đúng thời gian quy định, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và biện pháp xử lý giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng và kiểm tra, xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ đối với hành vi chậm lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019, cơ quan tài chính đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt được 590 dự án (cấp tỉnh 128 dự án, cấp huyện 462 dự án). Với số liệu trên cho thấy công tác quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện cơ bản đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện tới cấp xã và được quan tâm, đẩy mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên vẫn còn một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc lập, nộp báo cáo quyết toán về cơ quan tài chính để thẩm tra, phê duyệt theo quy định đối với các dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền giao làm chủ đầu tư dẫn đến số lượng dự hoàn thành đến ngày 30/9/2019 chưa quyết toán còn nhiều cụ thể 237 dự án (cấp tỉnh 15 dự án, cấp huyện 222 dự án) bởi một số nguyên nhân cơ bản sau:

(i) Chấp hành quy định về công tác quyết toán của một số đơn vị chưa cao, năng lực còn hạn chế, lúng túng trong việc lập hồ sơ quyết toán hoàn thành, nhất là các chủ đầu tư là cấp xã và một số chủ đầu tư không chuyên trách;

(ii) Đội ngũ công chức làm công tác quản lý dự án tại một số ban quản lý dự án hay có sự thay đổi; công chức kế thừa nhiệm vụ của người tiền nhiệm chưa quan tâm đúng mức đến công tác quyết toán dự án hoàn thành, cá biệt có trường hợp cho rằng nhiệm vụ quyết toán là của người tiền nhiệm;

(iii) Công tác phối hợp của một số nhà thầu xây dựng và các đơn vị liên quan trong công tác quyết toán chưa kịp thời. Một số nhà thầu không còn tham gia hoạt động xây dựng, tư vấn, khác trên địa bàn tỉnh, giải thể, thành lập doanh nghiệp khác hoặc chuyển địa điểm.

Trong công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong việc thực hiện công tác lập, nộp báo cáo quyết toán theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, Sở Xây dựng đã ban hành 08 Quyết định xử phạt hành vi vi phạm đối với 18 danh mục dự án của 7 chủ đầu tư với số tiền xử phạt 600 triệu đồng. Đến nay đã có 03 chủ đầu tư thực hiện nộp phạt 180 triệu đồng, các chủ đầu tư khác đang xin gia hạn thời gian giải trình và sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, trong những tháng cuối năm 2019, Sở Tài chính tiếp tục có văn bản hướng dẫn, đôn đốc đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương lập, nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định về cơ quan tài chính để thẩm tra, phê duyệt quyết toán và nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại các văn bản trên. Theo đó, qua quá trình thẩm tra, Sở Tài chính sẽ tổng hợp các dự án vi phạm hành vi chậm lập, nộp báo cáo quyết toán, gửi Sở Xây dựng để xem xét kiểm tra, xử lý hành vi chậm lập, nộp báo cáo quyết toán theo thẩm quyền./.

VCC-TCDT

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 08/10/2019 Lượt xem : 202
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết