Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 2019: Việt Nam tăng 10 bậc so với 2018

  Ngày 9/10/2019, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã công bố Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 2019. WEF xếp năng lực cạnh tranh của Việt Nam hạng 67/141 nền kinh tế, tăng 10 bậc so với năm 2018 với số điểm 61,5/100, tăng 3,5 điểm.

  Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực cạnh tranh nhất trên thế giới

"Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 cho thấy mức độ cạnh tranh trung bình của 141 nền kinh tế là 61 điểm (cách mức cạnh tranh lí tưởng là 39 điểm). Điều đó cho thấy nền kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với triển vọng suy thoái".

Với số điểm 84,8 trên 100, Singapore là quốc gia gần nhất với mức lý tưởng về năng lực cạnh tranh.

Các nền kinh tế G20 khác trong top 10 bao gồm Hoa Kỳ (thứ 2), Nhật Bản (thứ 6), Đức (thứ 7) và Vương quốc Anh (thứ 9); trong khi Argentina (thứ 83, giảm hai vị trí) là thứ hạng thấp nhất trong số các quốc gia G20

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực cạnh tranh nhất trên thế giới, theo sát là Châu Âu và Bắc Mỹ.

WEF.jpg

Điểm đánh giá của Việt Nam với 12 cột trụ của WEF

Các nước ASEAN được xếp hạng cụ thể như sau: Xinh-ga-po đạt 84,8 điểm, đứng thứ 1/141 (tăng 1,3 điểm và tăng 1 bậc so với năm 2018); Ma-lay-xi-a đạt 74,6 điểm, đứng thứ 27/141 (tăng 0,2 điểm và giảm 2 bậc so với năm 2018); Thái Lan đạt 68,1 điểm, đứng thứ 40/141 (tăng 0,6 điểm và giảm 2 bậc so với năm 2018); In-đô-nê-xi-a đạt 64,6 điểm đứng thứ 50/141 (giảm 0,3 điểm và giảm 5 bậc so với năm 2018); Phi-líp-pin đạt 61,9 điểm, đứng thứ 64/141 (giảm 0,3 điểm và giảm 8 bậc so với năm 2018); Bru-nây đạt 62,8 điểm, đứng thứ 56/141 (tăng 1,3 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2018); Cam-pu-chia đạt 52,1 điểm, đứng thứ 106/141 (tăng 1,9 điểm và tăng 4 bậc so với năm 2018); Lào đạt 50,1 điểm, đứng thứ 113/141 (tăng 1,9 điểm và tăng 4 bậc so với năm 2018).

Điểm số và thứ hạng của Việt Nam tăng vượt bậc

Năm 2019, WEF xếp năng lực cạnh tranh của Việt Nam hạng 67/141 nền kinh tế, tăng 10 bậc so với năm 2018 với số điểm 61,5/100, tăng 3,5 điểm. Trong khu vực ASEAN, đa số các nước tăng điểm, tuy nhiên, chỉ có Việt Nam cùng Xinh-ga-po, Bru-nây và Cam-pu-chia là tăng bậc xếp hạng. Điểm số và thứ hạng của Việt Nam tăng vượt bậc, rút ngắn đáng kể so với nhóm ASEAN-4 (Ma-lay-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin).

Về điểm số, Việt Nam có 10/12 trụ cột có điểm số tăng gồm thể chế, cơ sở hạ tầng, áp dụng công nghệ thông tin, kỹ năng, thị trường hàng hóa, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, tính năng động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo;

Về thứ hạng, trụ cột về năng lực tiếp cận công nghệ thông tin có thứ hạng tăng cao nhất từ vị trí 95/140 lên 41/141 (tăng 54 bậc); trụ cột về thị trường hàng hóa tăng từ 102/140 lên 79/141 (tăng 23 bậc); trụ cột về tính năng động của doanh nghiệp tăng từ 101/140 lên 89/141 (tăng 12 bậc); trụ cột về thể chế và đổi mới sáng tạo đều tăng 6 bậc. Các trụ cột còn lại có thứ hạng cơ bản không thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể.

Việt Nam là một trong những nước có điểm số và thứ hạng tăng cao nhất. WEF đánh giá Việt Nam là một ngoại lệ, có “tiến bộ vượt bậc“ trong bối cảnh điểm số và thứ hạng năng lực cạnh tranh của nhiều nền kinh tế lớn suy giảm.Điểm và thứ hạng của một số chỉ số liên quan đến lĩnh vực tài chính

Chỉ số

Điểm số/ 100

Xếp hạng/ 141

Tăng/ giảm so với 2018

Trụ cột hệ thống tài chính

63.9

60

Minh bạch ngân sách

15

84

Tính hiệu lực của các tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán

43,2

71

Tính linh hoạt của nợ

50

64

Thuế XNK

44

96

Mức độ phức tạp của thuế quan

75.7

72

Hiệu suất giải phóng hàng hóa tại biên giới

48.8

42

Vốn hóa thị trường chứng khoán

36.9

54

Doanh thu phí bảo hiểm

22.8

81

Sự thích ứng về thể chế, chính sách với các mô hình kinh doanh số

43.1

71

 

Tỉ lệ lạm phát

100

1

GDP

 

34

 
 

 

Theo https://www.mof.gov.vn

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 12/10/2019 Lượt xem : 114
Quay Về

Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Website liên Kết