Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Tháng 1, cơ quan thuế các cấp thu NS đạt trên 12% dự toán pháp lệnh

 Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu NSNN tháng 1/2020 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 155.600 tỷ đồng, đạt 12,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó:Thu từ dầu thô ước đạt 18,5% dự toán, bằng 155,2% so với cùng kỳ chủ yếu do thu từ kết dư chi phí của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro năm 2019 nộp trong tháng 1/2020 là 2.735 tỷ đồng; giá dầu bình quân đạt 68USD/thùng, cao hơn 13,3% so với dự toán; sản lượng đạt 8,5% dự toán

 Thu nội địa ước đạt 12,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019. Có 14/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 9%); Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư NN và khu vực doanh nghiệp NQD đều có mức tăng trưởng 7,8%.

image

Ngay từ những ngày cuối năm 2019, ngành Thuế đã đề ra hàng loạt các biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN trong năm 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu

Để đạt được các kết quả trên, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý thuế đã thực hiện để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN tháng đầu năm 2020, trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo mang tính định hướng xuyên suốt đã được ban hành kịp thời ngay từ những ngày cuối năm 2019 để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế được xuyên suốt, kịp tiến độ.

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5490/TCT-DT ngày 25/12/2019 về việc triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020, trong đó yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp nêu tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính, đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm; yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu thêm so với số dự toán HĐND, UBND đã giao, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP;

Đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 10/1/2020 giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố; Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số DN tạm nghỉ kinh doanh, số DN báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng,...

Ban hành Quyết định số 1913/QĐ-TCT ngày 25/12/2019 về việc giao dự toán thu NSNN năm 2020 đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh của 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách trung ương của Tổng cục Thuế. Ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các Cục Thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020; chỉ đạo các Cục Thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các Chi cục Thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách...

Ngay trong những ngày đầu Xuân Canh Tý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 30/01/2020 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phải bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, bố trí công chức trực hỗ trợ trực tuyến đối với các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Theo https://www.mof.gov.vn/.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 05/02/2020 Lượt xem : 179
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Website liên Kết