Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn ODA & vay ưu đãi nước ngoài

 Sáng ngày 13/9/2019, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài.

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum.


Hội nghị đã nghe Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại báo cáo tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Quốc hội đã thông qua dự toán vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển là 60.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, đại diện các cơ quan chủ quản, chủ dự án và các nhà tài trợ đã tập trung thảo luận, đưa ra các nhóm giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ những khó khăn trong việc giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm bố trí vốn đảm bảo kế hoạch hàng năm và trung hạn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho phù hợp. Trong đó, chú trọng sửa đổi Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Ban quản lý các dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tưu công năm 2019; chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề ký hợp đồng và triển khai các hợp đồng để đảm bảo có khối lượng hoàn thành, tạo điều kiện thanh toán vốn; Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại, các nhà tài trợ trong việc giải ngân, rút vốn; Thực hiện tốt công tác thẩm định các chương trình, dự án vay vốn ODA; Phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ trong việc đàm phám, ký kết các hiệp định vay; có giải pháp thúc đẩy quá trình thực hiện dự án không để tình trạng kéo dài việc giải ngân, rút vốn./.

Phòng Tài chính đầu tư.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 14/09/2019 Lượt xem : 282
Quay Về

DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
Website liên Kết