Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1396/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum quán triệt đến Lãnh đạo các phòng, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020 như sau:

1. Cơ quan Sở Tài chính làm việc bình thường, công chức, người lao động phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến làm việc và liên hệ công tác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong họp và giải quyết công việc.

2. Công chức, người lao động hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tạo thói quen đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi công cộng.

3. Để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng, cho mọi người ở cơ quan, công chức và người lao động trước khi đi ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự cho phép của lãnh đạo Sở phụ trách phòng.

4. Lãnh đạo phòng chuyên môn chịu trách nhiệm với Thủ trưởng cơ quan nếu để xảy ra việc tụ tập đông người hoặc công chức, người lao động của phòng mình không tuân thủ các biện pháp theo quy định.

5. Công chức, người lao động chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan về việc không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hoặc để xảy ra lây, nhiễm dịch bệnh Covid-19 do lỗi của mình gây ra (nếu có).

6. Công chức và người lao động cơ quan thực hiện nghiêm các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền (liên quan đến biện pháp phòng, chống dịch Covid-19)

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 27/04/2020 Lượt xem : 253
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết