Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả triển khai, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 22-28/04/2020

 Thực hiện Văn bản số 425/STTTT-BCXB ngày 25/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v đề nghị báo cáo kết quả tuyên truyềnvề dịch bệnh Covid-19; Sở Tài chính báo cáo kết quả triển khai thực hiện về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan trong tuần qua, như sau:

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1396/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 V/vtiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 1494/STC-VP ngày 25/4/2020, quán triệt đến Lãnh đạo các phòng, công chức và người lao động trong cơ quan thực hiệncác biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Trong tuần qua, công chức, người lao động cơ quan đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở vẫn luôn chủ động cập nhật thông thông về dịch bệnh từ các kênh chính thống của Bộ Y tế, Sở Y tế,bám sát tình hình địa phương, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình, diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịchbệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh để triển khai kịp thời đến công chức, nguời lao động cơ quan biết, thực hiện và yên tâm công tác.

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 29/04/2020 Lượt xem : 338
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
Thủ tục hành chính
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
Website liên Kết