Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban ngành Tài chính - Kế hoạch Quý II năm 2020

Ngày 29/06/2020, ngành Tài - Kế hoạch tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - kế hoạch, ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2020. Dự hội nghị tại đầu cầu trực tuyến tỉnh có Đồng chí Đồng Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Kon Tum. Tại điểm cầu trực tuyến huyện có lãnh đạo và công chức Phòng Tài chính Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước và Chi cục thuế các huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài, Ngành Tài chính - Kế hoạch đã chủ động tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Ước thu NSNN trên địa bàn là 1.532 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 106,5% so cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa 1.430 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán, bằng 108,1% cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương 4.632 tỷ đồng đạt 42,7% nhiệm vụ chi và bằng 132,6% so cùng kỳ năm trước; Trong đó chi đầu tư phát triển 1.791 tỷ đồng đạt 47,9% nhiệm vụ chi, bằng 131,6% so cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên 2.734 tỷ đồng đạt 48,9% nhiệm vụ chi, bằng 134,4% so cùng kỳ năm trước.

Công tác thu hồi nợ thuế, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý Giá và Công sản, tài chính doanh nghiệp, thanh tra … đạt được những kết quả khả quan.

Hội nghị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2020 đó là:

1. Tập trung hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chủ động phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã và các ngành liên quan tập trung triển khai các biện pháp (huy động tối đa các nguôn thu còn dư để đế bù đắp các khoản thu dự báo bị hụt), đảm bảo huy động nguồn thu vào NSNN theo tiến độ và đạt dự toán thu được HĐND tỉnh giao năm 2020.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; Tham mưu UBND các cấp chỉ đạo các biện pháp tích cực thu hồi nợ ứng ngân sách địa phương (đặc biệt các khoản nợ quá hạn, kéo dài).

3. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và năm 2019 kéo dài theo Chỉ thị số 07/CT-UBND. Cơ quan Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện chủ động phối hợp các chủ đầu tư tích cực thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đế thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

4. Thực hiện giãn tiến độ hoặc tạm dừng thực hiện một số khoản chi chưa thực sự cấp thiết trong dự toán giao đầu năm, đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là tiền lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương, các chế độ, chính sách cho con người theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh.

5. Dành 50% dự phòng ngân sách (cấp tỉnh, huyện, xã) cân đối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; nguồn cải cách tiền lương còn dư; nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 và các nguồn tài chính hợp pháp khác để chủ động chi thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh và chi thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19 theo quy định. Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) giảm so với dự toán, trước mắt tạm giữ lại 50% nguồn dự phòng ngân sách còn lại của cấp mình và các nguồn lực tài chính khác để chủ động xử lý khi nguồn thu NSĐP giảm lớn.

6. Hoàn thành công tác sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Triển khai công tác thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tumn trình cấp thẩm quyền xem xét, ban hành.

7. Phối hợp làm việc tốt với Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiểm toán tiền, tài sản và ngân sách địa phương năm 2019.

8. Chuẩn bị công tác đánh giá, phân tích tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 theo hướng dẫn của trung ương.

9. Hoàn chỉnh số liệu tổng hợp chi phòng, chống dịch covid của toàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh BC Bộ Tài chính thẩm định và bổ sung nguồn cho ĐP.
 

Đăng bởi : stc kt Ngày đăng : 29/06/2020 Lượt xem : 259
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Thủ tục hành chính
DicVuCongTT_STC
LayYKien
Hoi dap Luat NSNN 2015
KhoiNghiep
VBPL_BTC
S_VN_KonTum
Cổng Dịch vụ công quốc gia
SamNgocLinh
Bluezone
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Góp ý web
VBPL_CP
Dân hỏi Thủ trưởng CQCN trả lời
KienNghiDN
Website liên Kết